LV RU ENG
 
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2001 
Author: karine Paronyanc
Title: Wild Safari I
Technique: author's
Size: 50x50
Author: Karine Paronyance

Title: Tiger

Technique: author's

Size: 50x50

Author: Karine Paronyanc

Title: Tiger Tea II

Technique: author’s

Size: 47x100 cm

Author: Karine Paronyanc

Title: Tiger Tea I

Technique: author’s

Size: 47x100 cm

Author: Karine Paronyanc

Title: Spirit of Adventure II

Technique: author’s

Size: 88x60 cm

Author: Karine Paronyanc

Title: Spirit of Adventure I

Technique: author’s

Size: 88x60 cm

Author: Karine Paronyanc

Title: Fairytopia I

Technique: author’s

Size: 180x125 cm

Author: Karine Paronyanc

Title: White Watermelon

Technique: author’s

Size: 60x60 cm

Author: Karine Paronyanc

Title: VERSACE

Technique: author’s (mosaic)

Size: n/a

Author: Karine Paronyanc

Title: Treasured Memories

Technique: author’s (mosaic)

Size: n/a

Author: Karine Paronyanc

Title: Miss Kitty

Technique: author’s (mosaic)

Size: n/a

Author: Karine Paronyanc

Title: Karolina

Technique: author’s (mosaic)

Size: n/a

Author: Karine Paronyanc

Title: Just Married

Technique: author’s (mosaic)

Size: n/a

Author: Karine Paronyanc

Title: Extra Virgin

Technique: author’s (mosaic)

Size: n/a

Author: Karine Paronyanc

Title: Tea

Technique: author’s (mosaic)

Size: n/a

Author: Karine Paronyanc

Title: Angelo

Technique: author’s (mosaic)

Size: n/a